ANBI

Stichting Socialrun is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je de gegevens die openbaar zijn in het kader van het ANBI-reglement.

Algemene gegevens

Naam: Stichting Socialrun
KvK: 69689601
RSIN: 857968956
Bezoekadres: Kanaalweg 84A
3533HG Utrecht
Telefoonnummer: 06-43006045
E-mailadres: [email protected]
Bankrekening: NL84 TRIO 0788 8744 03

Het stichtingsbestuur

Het bestuur van stichting Socialrun is onbezoldigd en bestaat uit:

  • Wiepke Cahn, voorzitter
  • Lennard Honig, penningmeester
  • Jan Berndsen, bestuurslid

Doelstelling

Stichting Socialrun wil letterlijk en figuurlijk de beweging zijn die openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid stimuleert. Wij doen dit door het organiseren van sportieve activiteiten voor, door en met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Niet de competitie maar het belang van meedoen en samenwerking staat bij al deze activiteiten centraal.

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan Beleidsplan 2024-2027, inclusief verslag van uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording.

Cijfers

Jaarrekeningen