Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Socialrun

Stichting Socialrun is verant­woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy­verklaring leggen wij uit welke persoons­gegevens wij verzamelen, hoelang we ze bewaren en met welk doel.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Socialrun verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • NAW-gegevens (indien je deze verstrekt, bijvoorbeeld bij de donatiemodule of via het contactformulier)
 • Bankrekeningnummer (indien je een donatie overmaakt via de donatiemodule op de site)

Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens

Stichting Socialrun verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Beantwoorden van vragen gesteld via e-mail of een contactformulier
 • Aanmaken van een teampagina
 • Verzenden van informatie aan teamleiders
 • Het afhandelen van donaties aan een team

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Socialrun neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Socialrun) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting Socialrun bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Berichten via een contactformulier: 1 maand
 • Nieuwsbriefinschrijving: tot uitschrijving
 • Betalingsgegevens: 1 jaar
 • Team informatie: tot einde editie Socialrun

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Socialrun verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies

Stichting Socialrun gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. …

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. …

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. …

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Socialrun neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. …

Deze privacy­verklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.