De Socialrun subsidies

De Socialrun subsidies

“We doen het alleen veel beter als we samen zijn”

Rosita Driessen

De Socialrun-subsidieaanvraag periode is gesloten


De impact van de Socialrun is niet alleen tijdens het evenement en voor de deelnemers. Ook jij kan impact maken en wij helpen je daar graag bij. 

De deelnemende teams van de Socialrun halen geld op voor mooie projecten die ertoe doen. Hierdoor kunnen we zowel intern als extern nog meer verschil maken.
Over die externe projecten gaan we het nu hebben.


Wil jij het verschil maken?

Heb je een goed plan om inclusie en openheid rondom psychische kwetsbaarheden te bevorderen? Dan heb je nu de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen!

Wil je hiervoor in aanmerking komen? Bekijk dan de animatie onderaan deze pagina en lees verder over de criteria en aandachtspunten.


Belangrijke data

De subsidieaanvraag voor ‘23/’24 is geopend.

Je kunt je aanvraag indienen tot 10 december 2023.

De ingediende projectaanvragen ontvangen uiterlijk 1 februari 2024 bericht of ze het zijn geworden.

Beoordelingscommissie

Wie beoordeelt?

De projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie die speciaal wordt samengesteld. Deze commissie bestaat uit ervaringsdeskundige professionals, deelnemers Socialrun, zorgmedewerkers en iemand uit het bedrijfsleven.
Alle ingediende projecten worden door de projectcommissie beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria, originaliteit en volledigheid van het plan.
De commissie neemt de beslissing over het toekennen van subsidies en de hoogte van de bijdragen.

Het bestuur van stichting Socialrun bekrachtigt de projecten die de commissie voordraagt.

Criteria

Waar moet je echt op letten?! 

 • Heb je Socialrun goed geschreven? Ofwel, lees je in over onze organisatie en wees zorgvuldig.
 • Behoefte: laat in je aanvraag zien of er behoefte is aan jouw project en waar die ligt.
  Voor wie is het belangrijk? Waarom?
 • Thema: je project past bij de missie van de Socialrun, te denken valt aan één van de volgende thema’s: Inclusie op de werkvloer, inclusie op de sportvereniging, inclusie in beeld, zelfstigma, inclusie en openheid binnen de hulpverlening, inclusie en openheid binnen familie en naasten, maatschappelijke inclusie en openheid, inclusie en openheid jeugd & onderwijs, openheid en inclusie in de media, inclusie en openheid bij de gemeenten.
 • Volledigheid: let erop dat je het aanvraagformulier volledig invult, inclusief een kloppende begroting en goed doordacht plan.
 • Maak de begroting kloppend bij het plan en niet naar dat wat er uitgekeerd kan worden.
 • Wij financieren geen loonkosten, wel mogen vrijwilligersbijdragen worden begroot.
 • Een marketingplan, hoe zorg je dat je plan zichtbaar wordt daar waar je wilt.
 • Haalbaarheid: maak het jezelf niet te moeilijk; zorg dat je projectplan haalbaar is.
 • Originaliteit: Vind het wiel niet opnieuw uit. Bekijk de subsidieprojecten van vorig jaar om een indruk te krijgen van wat er zoal bedacht en uitgevoerd is.


We helpen je graag nog wat verder op weg

Om een project te laten slagen, is het belangrijk om goed na te denken over alles wat daarbij komt kijken. Van je doelgroep tot je promotie, en van je planning tot je begroting. Hieronder een aantal belangrijke punten om in ieder geval over na te denken:

 • Kijk ter inspiratie eens naar de projecten die al hebben gedraaid.
 • Het uitwerken van een plan is soms lastig, vraag waar nodig hulp, in je omgeving, maar kunt ook aan ons vragen stellen; [email protected]
 • Er komen soms hele goede plannen binnen waar niet gedacht is over hoe de promotie ervan moet gaan. Dat is jammer want dan komt het niet bij de mensen waarvoor het bedoeld is.
 • Impact is voor ons niet alleen dat er veel mensen bereikt worden, soms is het bereiken van één iemand al heel mooi. Beschrijf dus goed je keuze. Wij geven geen subsidies waarbij de aanvrager de enige is waar het project impact op heeft daar zijn andere subsidies voor.
 • Durf origineel te zijn, wij durven best ook gewaagde projecten te steunen.
 • Je hoeft bij ons geen stichting te zijn. Als je een heel goed plan hebt maar je kan geen geld op je rekening ontvangen om welke reden ook dan helpen wij je graag met het betalen van de rekeningen voor je project.
 • Informeer bij de mensen waarvoor je een project wil gaan doen of ze het ook een goed idee vinden, dit maakt de kans van slagen groter.
 • Wie is je doelgroep en wat is de impact van het project op hen. Dit geeft je de nodige informatie om te beslissen hoe je deze partijen gaat betrekken bij je project.
 • Voordat je begint aan een project moet je helder krijgen wat de verwachtingen zijn van het eindresultaat. Wat wil je bereiken en wat wil je dat het oplevert.
 • Wie echt innoveert kan de uitkomst niet weten, je kan wel een verwachting hebben.
 • Zorg voor reële verwachtingen. Maak een duidelijke en realistische planning. De specifieke projectactiviteiten waarvoor je een bijdrage vraagt, zijn op het moment van toekennen bij voorkeur nog niet gestart.
 • Je kunt een subsidie aanvragen van €250 tot maximaal €5000 euro. Dit betekent dat we ook kleine initiatieven ondersteunen en aanmoedigen een aanvraag te doen. Wil je een groter project uitvoeren met een begroting boven €5000? Zorg dan voor medefinanciering door derden. Laat dit zien in je begroting.
 • Zorg waar mogelijk en passend voor de juiste samenwerkingspartners en inspiratiebronnen.
 • Geen enkel project verloopt vlekkeloos. Er doen zich altijd wel problemen voor die je gaandeweg moet oplossen. Denk van tevoren na over zaken die mis kunnen gaan en kijk of je voorzorgsmaatregelen kunt nemen. Er kan ook sprake zijn van meevallers of kansen. Als deze zich voordoen: benut ze!
 • Zorg dat je zelf energie krijgt van je plan, dat straalt uit op alles.