Verslavingskunde Nederland gelooft in de bundeling van krachten

“De Socialrun is echt teamwork. Het geeft je een fijn gevoel van saamhorigheid, ergens bij horen. Dat heeft me veel kracht en motivatie gegeven”.


“Het in contact komen met mensen met dezelfde achtergrond, gelijkgestemden, gaf me het gevoel dat ik me niet hoefde te ‘verontschuldigen’ maar dat ik gewoon mezelf kon zijn.”

Zomaar enkele reacties van deelnemers aan de jaarlijkse Socialrun. Het is hartverwarmend om te zien en voelen wat deelname met mensen doet.

Verslavingskunde Nederland (netwerk waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland samenwerken)  is dit jaar voor het eerst sponsor van de Socialrun.
De Stichting Socialrun wil letterlijk en figuurlijk de beweging zijn die openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid stimuleert. En dat ondersteunen wij!
Er doet ook een aantal teams uit de verslavingszorg mee. Dat willen we graag stimuleren.

Misverstanden en vooroordelen

Over verslaving bestaan nog veel misverstanden en vooroordelen in de samenleving.
Vooroordelen zoals ‘verslaafd worden is je eigen schuld, ze doen het zichzelf aan, losers zijn het’ zorgen ervoor dat mensen met een verslaving vaak afgewezen, gemeden of buitengesloten worden. Wie een verslaving heeft, ervaart niet alleen de gevolgen van die verslaving zelf, maar ook van deze reacties.

Omdat verslaving vaak voorkomt in combinatie met andere psychische aandoeningen is er sprake van een dubbel stigma: negatieve reactie en afwijzing zowel als gevolg van de verslavingsproblematiek als vanwege de andere bijkomende psychische aandoening.

Schuld en schaamte

Stigmatisering kan ernstige gevolgen hebben, zoals een verminderde kwaliteit van leven en welbevinden, een gevoel van schuld en schaamte en ook een verminderd gevoel van eigen kracht en regie.
Daarnaast kan stigmatisering een barrière vormen bij de zoektocht naar een baan, een woning, en bij het aangaan van vriendschappen of relaties. Het kan deelname aan de samenleving belemmeren.

Socialrun en Verslavingskunde Nederland delen de visie dat iedereen recht heeft op een plek in de samenleving.  Wij geloven in het bundelen van krachten en daarom vinden wij het belangrijk om hieraan bij te dragen. Meedoen is winnen, ook in dit geval!

De gesponsorde teams liepen in de vorige editie ruim €80.000 bij elkaar. Dit wordt besteed aan kleine projecten die bijdragen aan openheid over psychische aandoeningen. Deze kant van de Socialrun raakt nog wel eens onderbelicht, maar ook dit vinden wij een geweldige kracht van de stichting die niet genoeg aandacht kan krijgen!

Strijden voor een mooie wereld

Persoonlijk ben ik er heel trots op om ambassadeur van Socialrun te zijn. Ik werk dit jaar 23 jaar in de verslavingszorg waarvan zo’n 18 jaar in het communicatievak.
Het is nog steeds iets waar ik me met liefde voor inzet. Elke dag weer. Het kan me oprecht pijn doen wanneer mensen negatief praten over mensen met een verslaving. Dat went nooit.

Ik kan op deze manier mijn steentje bijdragen aan andere beeldvorming. Gelukkig kan dat ook zonder hardlopen  ;-). Ik deel mijn ambassadeurschap met hele fijne en gedreven mensen, waaronder mijn eigen lief. Het voelt als een echt team. Een team van strijders voor een mooiere wereld waarin iedereen erbij hoort.


Jeannette Ooink – Ambassadeur Socialrun en communicatiespecialist bij Verslavingskunde Nederland en Tactus Verslavingszorg

Geschreven door:

Redactie

Gepubliceerd op:

30 augustus 2019

Deel: